Мд 2 митна декларац я бланк

мд 2 митна декларац я бланк
Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й розглядається протягом 7 робочих днів після її реєстрації. Митний орган не має права відмовити у прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим Кодексом. При цьому не допускається посилання на нормативні документи, видані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. При використанні специфікації в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих у МД. Графа 6 «Всього місць» Графа заповнюється, якщо здійснюється міжнародне перевезення.


Таблиця 12.22 Таблиця 12.23 Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа та митна декларація М-16 виготовляються типографським способом або за допомогою комп’ютера і заповнюється державною мовою. Форма і порядок декларування визначаються Кабінетом Міністрів України. Бланки для составления декларации и заявления можно взять на пропускном пункте, и заполнить их желательно загодя. К декларации и заявлениям прилагаются документы владения автотранспортом и документы о льготах, если такие присутствуют. Получение сертификата соответствия контролируется Государственной таможенной службой (при ввозе транспортных средств в Украину), Государственной автомобильной инспекцией (при первой регистрации транспортных средств в Украине), а также другими профильными государственными органами. При цьому в нижній частині графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: «Складено додаткові аркуші «3/8″ МД», який засвідчується печаткою Декларанта.

Види, умови та порядок застосування гарантій визначаються законом. Вільне місце аркушів доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Завершення оформлення періодичної митної декларації здійснюється проставленням у графі D відбитка штампу „Під митним контролем, підпису і прізвища посадової особи митного органу, що завершила оформлення періодичної митної декларації. Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості: морський та річковий транспорт — назва судна; повітряний транспорт — номер і дата рейсу; автомобільний транспорт — реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності — причепа (напівпричепа);. 102 Митна декларація приймається та реєструється митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Похожие записи: